Geslacht bepaling. 

 

Geslachtsbepaling Grijze Roodstaart.
 
Hoe kunt u bij de grijze roodstaart zien of het een pop of een man betreft?
De meningen zijn daarover verdeeld.
Er zijn een aantal kenmerken waaraan u met pakweg 90% zekerheid het geslacht van de grijze roodstaart zou kunnen zien.
Maar waterdicht is het niet.
 
Als u absoluut zeker wilt zijn dan kan dat alleen maar door een endoscopisch of een DNA onderzoek.
Of u moet de pop een ei hebben zien leggen.
 
Kenmerken van de pop:

* het hoofdje is ronder van vorm
* de snavel is iets kleiner dan die van een man
* de bevedering is meestal wat lichter van kleur

Kenmerken van de man:

* het hoofdje is eivormig van vorm
* de snavel is iets groter dan die van een pop
* Iets groter van bouw
* de bevedering is meestal wat donkerder van kleur

Geslachtsbepaling bij de grijze roodstaart papegaai:

Geslachtsbepaling kan op diverse manieren:

* geslachtsbepaling door een endoscopisch onderzoek
* geslachtsbepaling  door DNA onderzoek
    - DNA onderzoek van afgenomen bloed
    - DNA onderzoek van de veren
* geslachtsbepaling door middel van uiterlijke kenmerken
* geslachtsbepaling door gedrag

Endoscopie: (laparoscopie)
Endoscopie is het algemene woord voor binnenin kijken.
Laparoscopie verwijst specifiek naar het inwendig bekijken van de buikholte via een gecreëerde lichaamsopening.
Bij endoscopie wordt de vogel even in een licht slaapje gebracht.
Door een klein gaatje in de buikwand te maken kan men met behulp van een soort fiberglascamera'tje in de buikholte naar onder andere de geslachtsorganenkijken.
 
Endoscopisch onderzoek wordt meestal pas na de jeugdrui gedaan.
Het grote voordeel van het endoscopische onderzoek is dat men direct het geslacht vast kan stellen en bovendien kan men bij een pop ook nog even de eierstokken beoordelen.
Tevens kan men de nieren, lever en een deel van de longen nader bekijken en beoordelen.

DNA-onderzoek:
Het DNA-onderzoek kan men zowel op wat bloed als ook op een paar veertjes van de vogel toepassen.
De chromosomen worden vastgesteld en aan hand van de uitkomst kan men vaststellen of het een man of een pop betreft.
Het grote voordeel, met name bij het onderzoek van de veren, is dat u niet met de vogel naar een dierenarts hoeft.
U stuurt gewoon het afgenomen bloed of de veertjes naar het laboratorium en pakweg 1 week later krijg je de uitslag per E-mail en per post toegezonden.
De eerste veertjes van het kuiken zijn al geschikt voor geslachtsbepaling.
Nadeel is echter dat deze vorm van onderzoek redelijk fraudegevoelig is.
Men kan heel eenvoudig de veertjes van een bewezen pop opsturen en daarbij het ringnummer van een andere vogel opgeven.
Helaas gebeurt deze vorm van fraude steeds meer. Daarom ook hier deze waarschuwing.
De informatie die een uitgebreide DNA-onderzoek kan geven wordt aldoor groter.
Zo kan men in het DNA informatie vinden over verwantschap, over aanleg of aanwezigheid van een bepaalde ziekte enzovoorts enzovoorts.